dr Dorota Blinkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Matematyki i Informatyki
Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej
pokój: B1-12
e-mail: dorota.blinkiewicz@amu.edu.pl

Dyżury (OFFICE HOURS):

Wtorek (Tuesday): 1200–1300
Środa (Wednesday): 1000–1100

proszę o wiadomość (e-mail), że zamierzacie państwo przyjść w ramach dyżuru lub skontaktować się ze mną poprzez MS Teams, by mieć pewność, że na pewno będę w tym czasie w pokoju B1-12 lub przy komputerze.

(to make an appointment please send me an e-mail to dorota.blinkiewicz@amu.edu.pl or call me at 61 8295467.)


Zajęcia (Classes):

Algebra liniowa 2 -- wykład gr. 1 (studia stacjonarne)


Sylabus

Algebra liniowa 2 -- ćwiczenia gr. 11, 12 (studia stacjonarne)


Sylabus
Ćwiczenia - zadania (aktualizacja: 11.03.2024r.)

Algebra liniowa 2 (studia niestacjonarne)


Zasady zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia - zadania

Archiwum ćwiczeń (Semestr zimowy 2023):

Algebra liniowa 1 -- wykład (studia stacjonarne)


Sylabus

Algebra liniowa 1 -- ćwiczenia (studia stacjonarne)


Sylabus
Ćwiczenia - zadania cz. 1
Ćwiczenia - zadania cz. 2

Algebra -- ćwiczenia gr. 11 (studia II-go stopnia)


Sylabus

Wstęp do algebry i teorii liczb -- kierunek: nauczanie matematyki i informatyki


Sylabus
Ćwiczenia - zadania (plik może być na bieżąco poprawiany)

Matematyka w geodezji i kartografii (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)


Sylabus

ciekawe materiały:

ciekawe materiały e-learningowe
macierze - kalkulator