dr Dorota Blinkiewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Matematyki i Informatyki
Zakład Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej
Pokój: B1-12
e-mail: dorota.blinkiewicz@amu.edu.pl

Dyżury (OFFICE HOURS):

Wtorek (Tuesday): 1200–1300
Czwartek (Thursday): 1520–1620

Proszę o wiadomość (e-mail), że zamierzacie Państwo przyjść w ramach dyżuru, by mieć pewność, że na pewno będę w tym czasie w pokoju B1-12.

(To make an appointment please send me an e-mail to dorota.blinkiewicz@amu.edu.pl or call me at 61 8295467.)


Ćwiczenia (Classes):

Algebra


Wyniki kolokwium nr 1 - gr.11, 12

Zasady zaliczenia ćwiczeń
Zadania - Zestaw 1. Pojęcie grupy i rzędu elementu      (Zestaw 1. Rozwiązania)
Rozwiązanie zadania 1.3
Zadania - Zestaw 2. Pojęcie podgrupy i dzielnika normalnego      (Zestaw 2. Rozwiązania)
Zadania - Zestaw 3. Homomorfizmy grup
Zadania - Zestaw 4. Grupy ilorazowe i sumy proste
Zadania - Zestaw 6. Pierścienie, elementy odwracalne i dzielniki zera
Zadania - Zestaw 7. Ideały, podpierścienie i pierścienie ilorazowe
Zadania - Zestaw 8. Pierścienie wielomianów

Algebra liniowa


Wyniki kolokwium nr 1

Zasady zaliczenia ćwiczeń
Ćwiczenia - zadania

Algebra liniowa 1 (nauczanie matematyki i informatyki)


Wyniki kollokwium nr 1

Zasady zaliczenia ćwiczeń
Ćwiczenia - zadania

Algebra liniowa i geometria


Wyniki kolokwium nr 1

Zasady zaliczenia ćwiczeń
Ćwiczenia - zadania
Rozwiązania zadań

Archiwum ćwiczeń (Semestr zimowy 2019):

Algebra liniowa (Studia stacjonarne)


Wyniki kolokwium wraz z podsumowaniem

Zasady zaliczenia ćwiczeń
Ćwiczenia - zadania

Wstęp do matematyki (Studia stacjonarne)


Wyniki popraw -- gr. 21, 22

Wyniki kolokwium nr 2 z podsumowaniem -- gr. 21, 22

Poprawa Kolokwium nr 2/zaliczanie alfabetu/inne sprawy związane z zaliczeniem ćwiczeń odbędą się:
- grupa 21 --- w czwartek 30.01.2020r. w czasie ćwiczeń, tj. 1000-1130 w sali A2-3.
- grupa 22 --- w czwartek 30.01.2020r. w czasie ćwiczeń, tj. 1145-1315 w sali A2-3.

Zasady zaliczenia ćwiczeń
Ćwiczenia - zadania
Rozwiąznia rozdziału 3.
Rozwiąznia zadań 6.7-7.4

Wstęp do matematyki (Studia niestacjonarne)


Wyniki

Zasady zaliczenia przedmiotu
Teoria i zadania
Rozwiąznia rozdziału 3.

Wstęp do algebry i teorii liczb (Studia niestacjonarne)


Podsumowanie wyników

Wykład 1 - Struktury algebraiczne
Wykład 2 - Grupy permutacji
Wykład 3 - Podzielność w pierścieniu liczb całkowitych, funkcje arytmetyczne
Wykład 4 - Kongruencje
Wykład 5 - Ciało liczb zespolonych
Wykład 6 - Pierścień wielomianów

Ćwiczenia - zadania
Niektóre zadania z rozwiązaniami
Zasady zaliczenia przedmiotu

Algebra liniowa (Studia niestacjonarne)


WYNIKI

Materiały na zajęcia

Zasady zaliczenia przedmiotu

Ciekawe materiały:

Ciekawe materiały e-learningowe
Macierze - kalkulator